“Økologi handler i virkeligheden om at arbejde med naturen; ikke mod den”


Økologi

Falslevgård drives efter de økologiske principper, som er gældende for danske autoriserede økologer.

Der må ikke gødes med kunstgødning eller sprøjtes med pesticider, men der arbejdes udelukkende med sædskifte, mekanisk ukrudtsbekæmpelse og kvælstoftilførsel gennem grøngødning, bælgplanter og efterafgrøder.

Kvalitet

Vort valg af afgrødesorter er af stor vigtighed. Vi vælger ikke efter udbytte (kvantitet), men efter sortens bageegenskaber og øvrige kvalitetsparametre . Vore dyrkningsprincipper som f.eks. sædskifte, jordbehandling, gødskning mv. tilrettelægges med avl af brødkorn som 1. prioritet.

Høst

Høst af brødkorn skal foregå på det optimale tidspunkt for at opnå den bedste bagekvalitet. Kornet bringes direkte til tørring og rensning i vort eget tørreri/renseri. Herefter oplages korner i siloer. Her luftes korner med mindst 1 døgn pr. måned indtil korner anvendes til melproduktionen.

Efter høst

Vi nedmulder alt den snittede halm efter høst – intet halm fjernes fra marken. Det gør vi for at bevare jordens indhold af humus og så mange næringsstoffer som muligt. Efter høst stubharves markerne to til fem gange afhængig af ukrudtstryk og vejrlig. Inden udgangen af oktober sås vinterafgrøderne. De øvrige marker ligger enten sorte eller med efterafgrøder indtil der pløjes. I marts-april pløjes og forberedes vårafgrødernes såbed så snart vejrliget tillader det, og der sås efterfølgende. For det meste blindstrigles de nysåede marker, dvs. der foretages en ukrudtsstrigling ca. en uge efter såning, og når planterne har fire til seks blade, foretages som regel endnu en strigling. Dette gælder både vinter- og vårafgrøder.

Uanset afgrødevalg har vi altid fulgt nedenstående dyrkningspraksis:
Der veksles mellem afgrøder der er åbne (ukrudtsfølsomme, f.eks. hvede) eller lukkede/buskede (ukrudtssanerende, f.eks.havre eller rug). Efter lupin eller kløvergræs dyrkes kvælstofkrævende afgrøder – eksempelvis brødhvede – senere i sædskiftet følger de mindre kvælstofkrævende afgrøder – eksempelvis havre eller rug – indtil der igen sås lupin eller kløvergræs.

På Falslevgård har vi haft et nogenlunde fast sædskifte gennem de seneste år. Vi har haft lupin som en fast del af sædskiftet de sidste 9 år, dels for at sikre den fornødne kvælstofopbygning i jorden, dels fordi lupin har vist sig at have en stabil god salgspris. Siden 2007 har vi også anvendt kløvergræs i sædskiftet.

Gamle kornsorter

Her på gården dyrker vi det gamle kornsorter, da næringsindholdet er større og da det giver en bedre smag. Vi dyrker ølandshvede, svedjerug, spelt, emmer, goldblume m.m.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *