Falslevgård MølleA/S persondatapolitik (GDPR)

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EU-lovgivning som beskytter persondata.

Politikken finder hos Falslevgård Mølle A/S anvendelse fra 25. maj 2018.

Falslevgård Mølle A/S behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside samt vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.
Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.
Ændringer i persondatapolitikken kan ses på falslevgaardmoelle.dk

 

Sådan beskytter vi personoplysninger

Falslevgård Mølle A/S behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Falslevgård Mølle A/S behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Falslevgård Mølle A/S behandler kun almindelige persondata men ikke CPR-nummer, strafbare forhold eller følsomme personoplysninger.
Falslevgård Mølle A/S opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

 

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Falslevgård Mølle A/S videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.
For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere på Falslevgård Mølle A/S omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

 

Sikring af tredjeparts behandling

Falslevgård Mølle A/S kan benytte eksterne databehandlere, og disse behandler kun personoplysninger på vegne af Falslevgård Mølle til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra Falslevgård Mølle. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som Falslevgård Mølle A/S’s databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører Falslevgård Mølle A/S ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for Falslevgård Mølle A/S, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår Falslevgård Mølle A/S aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

 

Den registreredes rettigheder

Retten til at modtage oplysning om behandling af egne personoplysninger (oplysningspligt)

Retten til at have indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret)

Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)

Retten til at få egne personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

 

Samtykke

Såfremt data er indsamlet med skriftligt samtykke, kan samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen).
Der indsamles ikke personoplysninger fra tredjepart.

 

Gør brug af dine rettigheder

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til:

Falslevgård Mølle A/S
Att: Bjørn Nielsen // Niels Foged
Hadsundvej 112
9550 Mariager

bjorn@falslevgaard.dk // niels@falslevgaard.dk

Vi svarer inden for få hverdage efter, at din forespørgsel er modtaget.

 

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.:

Falslevgård Mølle A/S
Att: Bjørn Nielsen // Niels Foged
Hadsundvej 112
9550 Mariager

bjorn@falslevgaard.dk // niels@falslevgaard.dk

 

 

I tilfælde af sikkerhedsbrud

Kontakt omgående Bjørn Nielsen eller Niels Foged på tlf. 25 37 00 74. Læg en telefonsvarer besked, og vi vender tilbage snarst muligt.

 

Datatilsynet

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.
Du kan komme til datatilsynets hjemmeside ved at klikke HER